fbpx
FOLLOW US

SEARCH SITE BY TYPING (ESC TO CLOSE)

Izlake 3, 1411 Izlake
+386 41 790 575sl
en

Skip to Content

Kaj je novega?

Nasveti, Dogodki, Zgodbe in več

Koordinacija, delna organizacija, all inclusive, samo dekoracija???? Kako naj se odločim?Coordination, partial organization/planning, all inclusive, only decoration ???? How should I decide?

Jaaaa, neveste ste se prebudile…s tem ne mislim, da niste spremljale vsega kar se dogaja na poročni sceni. Socialna omrežja so polna reklam in verjetno se tudi vaši poštni nabiralniki bohotijo z njimi.…Sama sem v zadnjem času prejela precej več mailov oz sporočil kot v prejšnjih letih.

Glede na situacijo: omejitve, brez omejitev, do 10 ljudi, do 100 ljudi, zapiranje, odpiranje,….se največ vprašanj začne na : KAJ PA ČE? Res je, da nikomur ni všeč biti v stanju ne sigurnosti. Zato smo tu mi, poročni organizatorji, da vam pomagamo, svetujemo. Ne bojte se vprašat, ne bojte se prosit! Ni vse povezano z denarjem. Prepričana sem, da vam bo v večini profesionalnih organizatorjev z veseljem, brez obveznosti odgovorilo na vaša vprašanja in vam svetovali. To je naše delo in naš cilj zadovoljiti stranke in s tem tudi sebe.

Poklic poročnega organizatorja ni samo organizacija sama, je še mnogo več. Smo dekoraterji, stilisti, skupaj poiščemo rdečo nit, tudi iz najbolj nore kombinacije ‘sestavimo’ všečno, poskrbimo, da dogodek poteka brezskrbno, tekoče in ne nazadnje smo opora mladoporočencema ter s seboj nosimo ‘Sport Billy’ torbico. Če ne veste kaj je to, vprašajte starše….uahahaha.

Zatorej, četudi ne iščeta organizatorja, ker sta za skoraj vse poskrbela že sama, želita pa bit na svoj dan brez skrbi in karseda sproščena, vam nudimo tudi koordinacijo. Glede dekoracije in cvetja pa naša domišljija nima meja. Smo produkt 3 v 1 J Smo: Best yes ever!

Coordination, partial organization, all inclusive, only decoration ???? How should I decide?

Yesss, the brides woke up… by that I don’t mean you didn’t follow everything that is happening on the wedding scene. Social networks are full of advertisements and your mailboxes are probably also full of them.… I myself have received many more emails or messages lately than in previous years.

Depending on the situation: restrictions, no restrictions, up to 10 people, up to 100 people, closing, opening,… .most questions start at: WHAT IF? It is true that no one likes to be in a state of neither security. That is why we, the wedding organizers, are here to help and advise you. Don’t be afraid to ask! It’s not all about the money. I am sure that most professional organizers will be happy to answer your questions and give you advice without obligation. It is our job and our goal to satisfy customers and thus ourselves.

The profession of wedding organizer is not just the organization itself, it is much more. We are decorators, stylists, together we find the red thread, even from the craziest combination we ‘assemble’ nicely, we make sure that the event takes place carefree, smoothly and last but not least we support the newlyweds and carry a ‘Sport Billy’ bag. If you don’t know what it is, ask your parents… .uahahaha.

Therefore, even if you are not looking for a planner, because you have taken care of almost everything yourself, but you want to be carefree and relaxed as much as possible on your day, we also offer you coordination. When it comes to decoration and flowers, however, our imagination knows no bounds. We are a 3 in 1 product  We are: Best yes ever!

READ MORE

Brunch poroka…. Brunch wedding – what to expect when planning a brunch wedding

Corona virus je poročni svet pošteno pretresel, ne samo pri nas v Sloveniji, temveč po vsem svetu. Situacija nam je prinesla številne spremembe. Omejitev števila gostov na poroki je povzročila veliko število majhnih in intimnih porok.  Zdi se, da bodo novi ukrepi za preprečevanje okužbe z vsemi omejitvami v prihodnje leto prinesli nove trende. Eno izmed njih je zagotovo organizacija brunch poroke.

Brunch poroka – kaj je to?

Brunch poroka je sinonim za poroko, ki poteka podnevi, najpogosteje v času med zajtrkom in kosilom. Ta poročni trend postaja vse bolj priljubljen med mladoporočenci, ki si želijo preprosto in sproščeno poroko med svojimi najdražjimi.

Brunch poroka je izjemno privlačna, saj mladoporočencema in gostom po poročnem praznovanju omogoča prosto popoldne ter se tako lahko posvetijo svojim opravilom in stalnim ritualom. Prav tako sta mladoporočenca lahko pozorna na vsako podrobnost pri pripravi kot tudi na vsakega gosta na poroki.

vir: Pinterest

Prednosti Brunch poroke

Poleg zgoraj navedenega brunch poroka nudi še veliko več ugodnosti. Ena izmed njih se zagotovo začne pri varčevanju z denarjem, saj je dnevni najem prostora cenejši od večernega. In izbira popolne lokacije za poroko je veliko preprostejša in enostavnejša. Preprosto povedano, vaša najljubša restavracija ali nastanitev bo verjetno na voljo zjutraj. Prav tako niso izjeme brunch poroke na domačem vrtu, kjer pa sploh ni potrebno plačati najema. Paziti je potrebno samo, da ne motite sosedov. Da pa ne pride do tega, je najenostavneje, da jih povabite na slavje.

Brunch poroka je tudi odlična priložnost, da se izognete klasičnim poročnim jedilnikom in svojim gostom ponudite nekaj drugačnega. Mogoče ameriške palačinke ali pa pomanjšano verzijo trojanskih krofov?

Če ste eden tistih, ki ne zna ali preprosto ne mara plesati, potem je Brunch poroka res prava izbira za vas. Sestavite si svoj seznam pesmi, namesto da najamete glasbeno skupino. Med vašim druženjem z gosti bo tiho igrala v ozadju in ne boste se napenjali, da bi slišali kaj vam govori vaš sogovornik.

Kar pa je meni, poročni organizatorki najbolj všeč pri brunch poroki, je kava bar. V vsem času, odkar organiziram poroke, sem osvojila delovanje vseh možnih kavnih aparatov, ki so ga neveste ali njihove matere dale v uporabo. Ni ga čez užitek ob pitju najljubše kave, kapučina ali vroče čokolade. Verjemite, obstajajo ljudje, ki še nikoli v življenju niso imeli priložnosti pripraviti kapučina in to jim je v poseben užitek.

40 Awesome Coffee Themed Wedding Ideas - Weddingomania
vir: Pinterest

In nenazadnje, dnevna svetloba vam bo omogočila, da ustvarite popolne poročne fotografije. Čez 10,20,30 let pa boste lahko primerjali, ne samo spremembe na ljudeh, temveč tudi na vašem vrtu in hiši.

The Corona virus has really shaken the wedding world, not only in Slovenia, but all over the world. The situation has brought us many changes. The restriction on the number of guests at the wedding resulted in a large number of small and intimate weddings. New measures to prevent infection with all restrictions appear to bring new trends next year. One of them is definitely the organization of a brunch wedding.

Brunch wedding – what is it?

A brunch wedding is synonymous with a wedding that takes place during the day, most often between breakfast and lunch. This wedding trend is becoming increasingly popular among newlyweds who want a simple and relaxed wedding among their loved ones.

A brunch wedding is extremely attractive, as it allows newlyweds and guests a free afternoon after the wedding celebration, so they can dedicate themselves to their tasks and constant rituals. Also, the newlyweds can pay attention to every detail in the preparation as well as to every guest at the wedding.

The benefits of a brunch wedding

In addition to the above, a brunch wedding offers many more benefits. One of them definitely starts with saving money, as daily space rent is cheaper than evening rent. And choosing the perfect location for a wedding is much simpler and easier. Simply put, your favorite restaurant or accommodation will probably be available in the morning. Brunch weddings in the home garden are no exception, where you do not have to pay rent at all. Just be careful not to disturb the neighbors. But to avoid this, the easiest way is to invite them to the celebration.

A brunch wedding is also a great opportunity to avoid classic wedding menus and offer your guests something different. Maybe American pancakes or a scaled-down version of Trojane donuts?

vir: Pinterest

If you are one of those who does not know or simply does not like to dance, then a Brunch wedding is really the right choice for you. Make a list of your songs instead of hiring a band. During your socializing with the guests, it will play quietly in the background and you will not strain to hear what your interlocutor is saying to you.

What I, the wedding organizer, like most about a brunch wedding is the coffee bar. In all the time since I have been organizing weddings, I have conquered the operation of all the possible coffee machines that brides or their mothers have put into use. It’s not over the pleasure of drinking your favorite coffee, cappuccino or hot chocolate. Believe me, there are people who have never in their lives had the opportunity to make cappuccino and it is a special pleasure for them.

And last but not least, daylight will allow you to create the perfect wedding photos. In 10, 20, 30 years, however, you will be able to compare not only the changes on people, but also in your garden and house.

Urška Sodec Bedrač E/W/A wedding planner, poročna organizatorka

slike vir: Pinterest

#bestyesever #poroka #wedding #vjenčanje #matrimonio #hochzeit #poročnanačrtovalka #weddingplanner #weddingslovenia #weddingcroatia #weddingitaly #weddingabroad #luxurywedding #weddingabroad #weddingblogger

READ MORE

Kako sporočiti svojim prijateljem, sodelavcem, da so na seznamu nad št. 50?

Pandemija COVID-19 je porušila načrte večine ljudi, še posebej parov, ki naj bi dahnili svoj DA v letošnjem letu. Nekateri so se že spomladi odločili, da bodo poroko prestavili na naslednje leto, nekateri še čakajo kaj se bo zgodilo septembra, a še vedno jih je veliko, ki so optimistični in prepričani izpeljati svoj sanjski dan kljub omejitvam. Veseli smo, da smo v državi, kjer so poroke dovoljene, a vseeno so skoraj na vsaki poroki gostje, ki so postavljeni v zahtevne in kompromisne razmere. Da o nas, poročnih organizatorjih, ne govorim. Prav tako so pari postavljeni pred odločitev koga povabiti oziroma koga črtati s seznama. Težka naloga, kajne? Kako torej sporočiti svojim prijateljem, sodelavcem, da so na seznamu nad št. 50?

Lahko pa vprašam drugače, z drugega zornega kota. Kajti tudi povabljenci se mogoče ne počutijo dobro in se ne želijo udeležiti dogodka ter se izpostaviti kakršnemu koli tveganju. Razumljivo, če gre za starejšega človeka ali človeka, ki ima kakšno bolezen. Kako pa sporočiti prijatelju, sorodniku, sodelavcu, da se ne počutiš primerno ob obisku njihovega velikega dne, ne da bi pokvaril svoj odnos z njimi?

Vesela bom, če boste z nami delili kako je to potekalo pri vas? Kakšne so vaše izkušnje? Sta se težko odločila koga povabiti in koga ne? Oziroma, so vam gostje povedali resnico zakaj jih ne bo na poroko ali so si izmišljali razne neumnosti?

Photo: Dewitt for LoveJenna Nicole Photography, & Rad Red Creative

Če bi bila jaz povabljena, bi ravnala nekaj v spodnjem slogu:

Odgovor na vabilo je obvezen

Četudi vas skrbi, da bo par novico težko sprejel, ne pozabite, da morate odpisati/javiti vašo udeležbo RSVP. Prav tako ni primerno, da se na poroki sploh ne pojavite, saj se boste slej ko prej srečali in z iskanjem izgovora še dodatno poslabšali vaš odnos.

Iskren odgovor

Najbolje je, da se na povabilo odzovete jasno in pošteno, na primer “trenutno se ne počutim udobno, če se udeležim velikega dogodka” ali “imam pomisleke glede varnosti na poroki. “

E pošta ali SMS nista primerna

Prek SMS-sa ali e-poštnega sporočila je težko razvozlati resnična čustva. Vaše besede se lahko slišijo jezno ali sarkastično, odvisno od razpoloženja tistega, ki sporočilo bere v danem trenutku. Sama bi poklicala ali pa se oglasila osebno.

Pokažite hvaležnost

Biti povabljen in si deliti tako osebne trenutke je posebna čast. Zato je pomembno, da pokažete hvaležnost in izrazite kako zelo ste si želeli biti tam.

Pošljite darilo ali se dogovorite za kasnejše načrte

Sama bi v vsakem primeru poslala darilo. Nikakor ne bi želela, da moja odsotnost izpade kot, da se le temu izogibam. Pravzaprav bi si želela, da se s parom dogovorim za datum in ju povabim na večerjo ali pa skupaj naredimo načrt za praznovanje, ko bo pravi čas za to.

Sem poročna organizatorka z res dolgo kilometrino, a kaj takega ne pomnim. Tudi sezona v času recesije ni bila tako kaotična. Lahko pa vam svetujem, da ne glede na trenutno situacijo, je pomembno, da ohranimo svoje moralne vrednote in s tem ohranjamo in negujemo lepe medsebojne odnose.

Urška Sodec Bedrač, E/W/A poročna organizatorka

#poroka #bestyesever #porokavSloveniji #WeddininBled #weddinslovenija

READ MORE

Virtualna poroka? Da ali ne?

SPEAK NOW OR FOREVER MUTE YOUR MIC!!!

Koronavirus je prekrižal načrte številnim poročnim parom po vsem svetu. Odložene, preložene poroke in odpovedane poroke so postale del našega vsakdanjika. Veliko vprašanj se je in se še vedno postavlja. Čustva so pri enih silna, pri drugih spet mešana. Vlada kar precejšnja zmeda, ker pari ne vedo ali naj obdržijo načrtovane poročne datume in storijo vse, kar je v njihovi moči, da se poročijo. Ali pa naj poroko prestavijo. Toda na kater termin? Na jesen, zimo ali na naslednje leto? Se bo zadeva ponovila? Nekateri se odločajo celo za simbolično poroko znotraj zidov svojega doma, ker ne želijo, da se zgodba naslednje leto ponovi. ”Bolje sedaj kot nikoli”, pravijo.

slika vir: Ikea

Od včeraj pa so poroke zopet dovoljene, sicer ne v tako bogati izvedbi kot so verjetno bile planirane. Pa vendarle se je situacija začela premikati.  ”Vendar to ni to”, mi je rekla moja nevesta, ki ima datum v juliju. ”Midva sva mešan par! Najine družine so velike! Ne predstavljava si, da se poročiva samo v družbi prič!” Poroko smo res natančno načrtovali skoraj 1 leto. Svatov je skoraj 180 in verjetno jih že sedaj pol ne ve ali bodo sploh dobili dovoljenje za izstop iz svoje države in vstop v Slovenijo.

Prav tako imam par iz Japonske. Tudi onadva imata datum v juliju in še vedno se nista pripravljena vdati. Še vedno čakamo kaj bo.

Prebrala sem zanimive zgodbe parov iz ZDA in ZAE, ki so se odločili za spletno poroko. Na spletu so dobesedno vsi, mladoporočenca, matičar, povabljenci in mogoče celo svetovna javnost . Ker so bila bojda pred kratkim izdana uradna dovoljenja za takšno priložnost, vse več mladoporočencev izkoristi to priložnost, da potrdijo svojo ljubezen.

Vendar to so Američani, ki radi vzbujajo pozornost, nimajo težav se kazat v javnosti, ki vključuje tudi svetovni splet. Radi počnejo drugačne stvari, včasih tudi nesmiselne in nore.

Kaj pa ve, neveste? Bi se poročile on-line? Bi sklenile ta kompromis? Mogoče to tudi ni slaba ideja, da se prihrani kakšen evrček? Pa mogoče kasneje kakšen after party?

Moje mnenje je, da se Slovenci še vedno zelo radi družimo, spijemo kakšnega ali dva, radi dobro jemo, divje plešemo na dobro muziko, imamo najlepšo obleko, najboljšega poročnega fotografa, top poročno organizatorko, vse boljše kot sosedje (haha) in smo še daleč stran od virtualnih zgodbic.

Pišite mi, kakšno je vaše mnenje!

P.S.: Tole pa vam je pripravila Ikea 😉

READ MORE

IZBERITA GLASBO ZA PRVI PLES – mirno, divjo, z zgodbo, ali pač vajino…???

Poročna sezona je v teku, petki in sobote so za nas, ki smo del poročne industrije, že polno zasedeni. Sestanki z bodočimi mladoporočenci morajo torej čakati na takrat, “med tednom”. Letos se je pri meni že nekajkrat zgodilo, da so me pari povabili s seboj na plesne urice. In kot bivša plesalka sem se jim z veseljem odzvala. Sploh se ne spomnim kdaj sem nazadnje zares plesala. In moram priznati, da se na teh plesnih uricah počutim kot, da bi bila pri oddaji Zvezde plešejo 🙂 …sicer z mojimi kilami bolj kot sloni plešejo…uahahahaha…ampak, step by step in ne gre mi slabo…učitelji pravijo, da sem kar žvahna 🙂

Vesela sem, da si pari letos v večini izbirajo živahnejšo glasbo. Pravzaprav je bolj koreografija tista, ki izbere glasbo, se mi zdi..hmm, kaj pa vem.

Na moji poroki sva z možem plesala na Moon River od Frankija 🙂 Bendu sva za to povedala dva dni pred poroko in moram povedat, da so se kar ok pripravili. Mogoče sva na ta račun celo pripomogla k temu, da sva za ceno dueta dobila kar trio. Tega verjetno nikoli ne bova izvedela. Skratka Duo XY je kar naenkrat postal Duo XY plus 1 hahahaha. Važno je to, da mojemu ni bilo treba preveč premikati nog, ker je bolj lesene sorte. To je tako, ko se ugrizneš v jezik. Kajti vse življenje sem trdila, da moj mož bo pa plesalec, pravi artist, brejkdenser….pa sem dobila nekoga, ki je na Moon River moral štet en dva tri, dva dva tri. Mater, sem bla jezna, pa še vsi so slišali to nesrečno štetje. Ampak sedaj se na ta račun samo še smejimo. Sprijaznila sem se namreč z mojim lesenim hubbyjem, ki ga imam neskončno rada, čeprav bi lahko delal reklamo za lesno industrijo. Je pa zato kje drugje bolj poskočen 😉

Potrudila sem se in vama pripravila seznam 31ih pesmi; 31 je namreč moja srečna številka 🙂 Upam, da vama bo kaj rabilo. Iz seznama se sicer pozna, da sem bolj stara šola, a kvalitetna …Let’s dance!…uživajta v glasbi!

xoxo Urška

 1. I wanna wake up with you, Boris Gardiner

I want to wake up with you, I want to be there when you open your eyes, I want you to be the first thing that I see, I want to wake up with you

 • Moon River, Frank Sinatra

Moon river wider than a mile, I’m crossing you in style someday

Old dream maker, you heartbreaker, Wherever you’re going I’m going your way

 • La Vie en Rose, Edith Piaf (French), Louis Armstrong (English)

And when you speak angels sing from above/Everyday words seem/To turn into love songs

 • Let’s Stay Together, Al Green

Let’s stay together/Love you whether, whether/Times are good or bad, happy or sad/

 • Lucky, Colbie Caillat and Jason Mraz

Lucky I’m in love with my best friend/Lucky to have been where I have been/Lucky to be coming home again

 • Endless Love, Diana Ross, Lionel Richie

And your eyes, your eyes, your eyes/They tell me how much you care/Ooh yes, You will always be

My endless love

 • Dance me to the end of Love, Leonard Cohen

Dance me to the wedding now, dance me on and on/Dance me very tenderly and dance me very long

 • Ain’t no Mountain High Enough, Marvin Gay, Tammi Terrell

Cause baby there ain’t no mountain high enough/Ain’t no valley low enough/Ain’t no river wide enough/To keep me from getting to you babe

 • Have you ever really loved a woman, Brian Adams

When you love a woman you tell her that she’s really wanted/When you love a woman you tell her that she’s the one

 • A Thousand Years, Christina Perri

Darling, don’t be afraid/I have loved you/For a thousand years/I’ll love you for a thousand more”

 • At Last, Etta James

And here we are in heaven/for you are mine/at last

 • Metulji, Pliš

Želim ti dobro veš in kamorkoli greš/bom vedno s tabo tam da ti ujamem dan/

imam še slike vse in tvoje dihanje/in tvoje dihanje še vedno nosi me

 • Can’t Take My Eyes Off of You, Frankie Valli or Lauryn Hill

I love you baby and if it it’s quite all right/I need you baby to warm the lonely nights/I love you baby, trust in me when I say”

 • Everything, Michael Bublé

And in this crazy life, and through these crazy times/It’s you, it’s you, you make me sing/You’re every line, you’re every word, you’re everything

 • Up Where We Belong, Joe Cocker and Jennifer Warnes

Love lifts us up where we belong/Where the eagles cry on a mountain high

 • If I Ain’t Got You, Alicia Keys featuring Usher

Some people want diamond rings/Some just want everything/But everything means nothing/If I ain’t got you

 • Fly Me to the Moon, Frank Sinatra

Fill my heart with song/Let me sing forever more/You are all I long for/All I worship and adore”

 • Moj lipi andjele, Oliver Dragojević

To moze dati samo onaj koji te/Kad pode po zlu/Voli vise od sebe

 • Just the way you are, Bruno Mars

When I see your face/There’s not a thing that I would change ’cause you’re amazing/Just the way you are

 • Amazed, Lonestar

I don’t know how you do what you do/I’m so in love with you/It just keeps getting better

 • Our Love Is Here to Stay, Billie Holiday

It’s very clear/Our love is here to stay/Not for a year/But ever and a day

 • Stand by Me, Ben E. King

No I won’t be afraid/Oh, I won’t be afraid/Just as long as you stand, stand by me

 • That’s Where It’s At, Sam Cooke

Lights turned way down low/Music soft and slow/With someone you love so/That’s where it’s at, yeah”

 • The Best Is Yet to Come, Frank Sinatra

Come the day you’re mine/I’m gonna teach you to fly/We’ve only tasted the wine/We’re gonna drain the cup dry

 • If you don’t know me by now, Simply Red

Now girl I know the difference between right and wrong/I ain’t gonna do nothing to break up our happy home

 • When a Man Loves a Woman, Percy Sledge

When a man loves a woman/Spend his very last dime/Trying to hold on to what he needs/He’d give up all his comforts

 • Tell it like it is, Don Johnson

Life is too short to have sorrow/You may be here today/and gone tomorrow

 • I only wanna be with you, Vonda Sheppard

It’s crazy but it’s true, I only want to be with you

 • Stand by your man, Tammy Wynette

When nights are cold and lonely/Stand by your man,And show the world you love him

 • Virujen u te, Severina

Puna mi je duša bure/Jer ti si mi val i vitar

 • Besame Mucho, Cesaria Evora

Besame mucho/Como si fuera ésta noche/La última vez

READ MORE

Big Berry Kolpa

Si želita poroke v prijetnem, naravnem okolju, obdanem s pozitivno energijo in osupljivo kuliso? Predstavljajta si sebe in svoje najdražje na čudoviti poročni lokaciji, ki omogoča nepozabno poročno doživetje…💑💃#BIGBERRY Kolpa vama omogoča vse to in še več..Še je nekaj prostih terminov za september in oktober 2019…rezervacije sprejemamo na info@usbevents.si ali 041 790 575…

READ MORE