Corona virus je poročni svet pošteno pretresel, ne samo pri nas v Sloveniji, temveč po vsem svetu. Situacija nam je prinesla številne spremembe. Omejitev števila gostov na poroki je povzročila veliko število majhnih in intimnih porok.  Zdi se, da bodo novi ukrepi za preprečevanje okužbe z vsemi omejitvami v prihodnje leto prinesli nove trende. Eno izmed njih je zagotovo organizacija brunch poroke.

Brunch poroka – kaj je to?

Brunch poroka je sinonim za poroko, ki poteka podnevi, najpogosteje v času med zajtrkom in kosilom. Ta poročni trend postaja vse bolj priljubljen med mladoporočenci, ki si želijo preprosto in sproščeno poroko med svojimi najdražjimi.

Brunch poroka je izjemno privlačna, saj mladoporočencema in gostom po poročnem praznovanju omogoča prosto popoldne ter se tako lahko posvetijo svojim opravilom in stalnim ritualom. Prav tako sta mladoporočenca lahko pozorna na vsako podrobnost pri pripravi kot tudi na vsakega gosta na poroki.

vir: Pinterest

Prednosti Brunch poroke

Poleg zgoraj navedenega brunch poroka nudi še veliko več ugodnosti. Ena izmed njih se zagotovo začne pri varčevanju z denarjem, saj je dnevni najem prostora cenejši od večernega. In izbira popolne lokacije za poroko je veliko preprostejša in enostavnejša. Preprosto povedano, vaša najljubša restavracija ali nastanitev bo verjetno na voljo zjutraj. Prav tako niso izjeme brunch poroke na domačem vrtu, kjer pa sploh ni potrebno plačati najema. Paziti je potrebno samo, da ne motite sosedov. Da pa ne pride do tega, je najenostavneje, da jih povabite na slavje.

Brunch poroka je tudi odlična priložnost, da se izognete klasičnim poročnim jedilnikom in svojim gostom ponudite nekaj drugačnega. Mogoče ameriške palačinke ali pa pomanjšano verzijo trojanskih krofov?

Če ste eden tistih, ki ne zna ali preprosto ne mara plesati, potem je Brunch poroka res prava izbira za vas. Sestavite si svoj seznam pesmi, namesto da najamete glasbeno skupino. Med vašim druženjem z gosti bo tiho igrala v ozadju in ne boste se napenjali, da bi slišali kaj vam govori vaš sogovornik.

Kar pa je meni, poročni organizatorki najbolj všeč pri brunch poroki, je kava bar. V vsem času, odkar organiziram poroke, sem osvojila delovanje vseh možnih kavnih aparatov, ki so ga neveste ali njihove matere dale v uporabo. Ni ga čez užitek ob pitju najljubše kave, kapučina ali vroče čokolade. Verjemite, obstajajo ljudje, ki še nikoli v življenju niso imeli priložnosti pripraviti kapučina in to jim je v poseben užitek.

40 Awesome Coffee Themed Wedding Ideas - Weddingomania
vir: Pinterest

In nenazadnje, dnevna svetloba vam bo omogočila, da ustvarite popolne poročne fotografije. Čez 10,20,30 let pa boste lahko primerjali, ne samo spremembe na ljudeh, temveč tudi na vašem vrtu in hiši.

The Corona virus has really shaken the wedding world, not only in Slovenia, but all over the world. The situation has brought us many changes. The restriction on the number of guests at the wedding resulted in a large number of small and intimate weddings. New measures to prevent infection with all restrictions appear to bring new trends next year. One of them is definitely the organization of a brunch wedding.

Brunch wedding – what is it?

A brunch wedding is synonymous with a wedding that takes place during the day, most often between breakfast and lunch. This wedding trend is becoming increasingly popular among newlyweds who want a simple and relaxed wedding among their loved ones.

A brunch wedding is extremely attractive, as it allows newlyweds and guests a free afternoon after the wedding celebration, so they can dedicate themselves to their tasks and constant rituals. Also, the newlyweds can pay attention to every detail in the preparation as well as to every guest at the wedding.

The benefits of a brunch wedding

In addition to the above, a brunch wedding offers many more benefits. One of them definitely starts with saving money, as daily space rent is cheaper than evening rent. And choosing the perfect location for a wedding is much simpler and easier. Simply put, your favorite restaurant or accommodation will probably be available in the morning. Brunch weddings in the home garden are no exception, where you do not have to pay rent at all. Just be careful not to disturb the neighbors. But to avoid this, the easiest way is to invite them to the celebration.

A brunch wedding is also a great opportunity to avoid classic wedding menus and offer your guests something different. Maybe American pancakes or a scaled-down version of Trojane donuts?

vir: Pinterest

If you are one of those who does not know or simply does not like to dance, then a Brunch wedding is really the right choice for you. Make a list of your songs instead of hiring a band. During your socializing with the guests, it will play quietly in the background and you will not strain to hear what your interlocutor is saying to you.

What I, the wedding organizer, like most about a brunch wedding is the coffee bar. In all the time since I have been organizing weddings, I have conquered the operation of all the possible coffee machines that brides or their mothers have put into use. It’s not over the pleasure of drinking your favorite coffee, cappuccino or hot chocolate. Believe me, there are people who have never in their lives had the opportunity to make cappuccino and it is a special pleasure for them.

And last but not least, daylight will allow you to create the perfect wedding photos. In 10, 20, 30 years, however, you will be able to compare not only the changes on people, but also in your garden and house.

Urška Sodec Bedrač E/W/A wedding planner, poročna organizatorka

slike vir: Pinterest

#bestyesever #poroka #wedding #vjenčanje #matrimonio #hochzeit #poročnanačrtovalka #weddingplanner #weddingslovenia #weddingcroatia #weddingitaly #weddingabroad #luxurywedding #weddingabroad #weddingblogger