Jaaaa, neveste ste se prebudile…s tem ne mislim, da niste spremljale vsega kar se dogaja na poročni sceni. Socialna omrežja so polna reklam in verjetno se tudi vaši poštni nabiralniki bohotijo z njimi.…Sama sem v zadnjem času prejela precej več mailov oz sporočil kot v prejšnjih letih.

Glede na situacijo: omejitve, brez omejitev, do 10 ljudi, do 100 ljudi, zapiranje, odpiranje,….se največ vprašanj začne na : KAJ PA ČE? Res je, da nikomur ni všeč biti v stanju ne sigurnosti. Zato smo tu mi, poročni organizatorji, da vam pomagamo, svetujemo. Ne bojte se vprašat, ne bojte se prosit! Ni vse povezano z denarjem. Prepričana sem, da vam bo v večini profesionalnih organizatorjev z veseljem, brez obveznosti odgovorilo na vaša vprašanja in vam svetovali. To je naše delo in naš cilj zadovoljiti stranke in s tem tudi sebe.

Poklic poročnega organizatorja ni samo organizacija sama, je še mnogo več. Smo dekoraterji, stilisti, skupaj poiščemo rdečo nit, tudi iz najbolj nore kombinacije ‘sestavimo’ všečno, poskrbimo, da dogodek poteka brezskrbno, tekoče in ne nazadnje smo opora mladoporočencema ter s seboj nosimo ‘Sport Billy’ torbico. Če ne veste kaj je to, vprašajte starše….uahahaha.

Zatorej, četudi ne iščeta organizatorja, ker sta za skoraj vse poskrbela že sama, želita pa bit na svoj dan brez skrbi in karseda sproščena, vam nudimo tudi koordinacijo. Glede dekoracije in cvetja pa naša domišljija nima meja. Smo produkt 3 v 1 J Smo: Best yes ever!

Coordination, partial organization, all inclusive, only decoration ???? How should I decide?

Yesss, the brides woke up… by that I don’t mean you didn’t follow everything that is happening on the wedding scene. Social networks are full of advertisements and your mailboxes are probably also full of them.… I myself have received many more emails or messages lately than in previous years.

Depending on the situation: restrictions, no restrictions, up to 10 people, up to 100 people, closing, opening,… .most questions start at: WHAT IF? It is true that no one likes to be in a state of neither security. That is why we, the wedding organizers, are here to help and advise you. Don’t be afraid to ask! It’s not all about the money. I am sure that most professional organizers will be happy to answer your questions and give you advice without obligation. It is our job and our goal to satisfy customers and thus ourselves.

The profession of wedding organizer is not just the organization itself, it is much more. We are decorators, stylists, together we find the red thread, even from the craziest combination we ‘assemble’ nicely, we make sure that the event takes place carefree, smoothly and last but not least we support the newlyweds and carry a ‘Sport Billy’ bag. If you don’t know what it is, ask your parents… .uahahaha.

Therefore, even if you are not looking for a planner, because you have taken care of almost everything yourself, but you want to be carefree and relaxed as much as possible on your day, we also offer you coordination. When it comes to decoration and flowers, however, our imagination knows no bounds. We are a 3 in 1 product  We are: Best yes ever!